Skip to content

Poprzednie edycje

Do 2021 roku Rajd był organizowany przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, a dokładniej przez Koło nr 44 – Klub Imprez na Orientację Stowarzysze. Na stronie są dostępne materiały z edycji, które były włączone w Puchar Polski w Maratonach na Orientację – w 2019, 2021, 2022 i 2023 roku.