Skip to content

XIII Ogólnopolski Rajd na Orientację
MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONACH NA ORIENTACJĘ

Przejście Smoka

29.09 – 1.10 2023 r.
CZARNA BIAŁOSTOCKA

Poprzednie edycje

Do 2021 roku Rajd był organizowany przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, a dokładniej przez Koło nr 44 – Klub Imprez na Orientację Stowarzysze. Na stronie są dostępne materiały z dwóch ostatnich edycji, które były włączone w Puchar Polski w Maratonach na Orientację – w 2019 i 2021 roku.