Skip to content

XIII Ogólnopolski Rajd na Orientację
MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONACH NA ORIENTACJĘ

Przejście Smoka

29.09 – 1.10 2023 r.
CZARNA BIAŁOSTOCKA

REGULAMIN

Organizator

Agnieszka i Michał Kuś

Klub Sportowy Hała

Cele imprezy

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
 • promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Polski,
 • okazja do spotkania i wymiany doświadczeń między uczestnikami zawodów.

Termin i miejsce

29.09 – 01.10 2023 r.

Czarna Białostocka, woj. Podlaskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
ul. R. Traugutta 28, 16-020 Czarna Białostocka GPS: 53.301393N, 23.285678E

Trasy

Trasy główne:

W 2023 roku rezygnujemy z organizacji “Dożynek”, Przejście Smoka organizowane jest oficjalnie w formie zawodów dwuetapowych – dwudniowych! Chętni nadal mają możliwość udziału w jednym etapie, ale główna klasyfikacja będzie prowadzona łącznie na obu etapach.

W zawodach można brać udział zarówno pieszo jak i na rowerze.

 • Etap 1 – sobota – trasa z limitem 8 godzin
 • Etap 2 – niedziela – trasa z limitem 3 godzin

Oba etapy będą przygotowane w formule rogainingu czyli:

 • Na mapie będzie zaznaczone położenie punktów kontrolnych (około 70).
 • Każdy z punktów będzie miał przyznaną wartość w Punktach Przeliczeniowych (PP).
 • Uczestnicy sami wybierają, które punkty chcą potwierdzić i decydują jaką trasą się poruszają między punktami.
 • Zwycięża osoba która zbierze najwięcej PP w limicie czasu.

Oba etapy dla kategorii rowerowej i pieszej odbywają się na tej samej mapie, ale punkty kontrolne na każdej trasie mają inną wartość (liczoną w PP).

Jest możliwość startu tylko w jednym z etapów, dla każdego z nich będą prowadzone klasyfikacje cząstkowe.

Uczestnicy startujący na pierwszym etapie pieszym automatycznie biorą udział w Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w kategorii TP50 oraz będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację

Trasy towarzyszące:

 • Trasa piesza 25 km (TP25)
  • planowane 13-15 punktów kontrolnych,
  • dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych oraz wybór drogi pomiędzy punktami,
  • dystans do pokonania około 25 km wytyczone wzdłuż liniowych obiektów – drogi, granice lasu, ogrodzenia itp.
  • limit czasu – 7 godzin,
  • zawodnicy trasy TP25 będą sklasyfikowani w Pucharze TP25 organizowanym przez KS Hała w kategorii biegowej,
  • zawodnicy trasy TP25 mają możliwość startu na trasie TP3h w niedzielę w obniżonej stawce wpisowego.
 • Trasa piesza TP3h (niedzielna)
  • trasa jest częścią rywalizacji na trasach głównych, ale ze względu na prowadzenie osobnych klasyfikacji etapowych możliwy jest start tylko w niedzielę,
  • start tylko na niedzielnej trasie na rowerze jest możliwy, ale prosimy o kontakt z organizatorem.
 • Trasa piesza rekreacyjna
  • trasa prosta dedykowana dla osób bez dużego doświadczenia w takiej formie rekreacji,
  • na trasie można startować w zespołach o dowolnej liczebności,
  • trasa może składać się z kilku krótkich etapów pokazujących różne formy zawodów na orientację.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja Przejścia Smoka będzie prowadzona osobno na trasie pieszej i rowerowej z podziałem na kategorie:

 • M – mężczyźni,
 • K – kobiety,
 • MW – mężczyźni weterani (urodzeni przed końcem 1973 r.),
 • KW – kobiety weterani (urodzone przed końcem 1973 r.).

Na Mistrzostwach Polski w Maratonach na Orientację (sobotni ośmiogodzinny etap pieszy) klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem Mistrzostw w kategoriach:

 • M – mężczyźni,
 • K – kobiety,
 • W – weterani (osoby urodzone przed końcem 1973 r. bez rozróżnienia na płeć).

Na trasie TP25 klasyfikacja będzie prowadzona z podziałem na kobiety i mężczyzn (niezależnie od wieku) i zaliczana do Pucharu TP25 w kategorii biegowej.

Na trasie rekreacyjnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

Zasady uczestnictwa

 1. Na wszystkich trasach poza rekreacyjną obowiązuje start indywidualny,
 2. Udział w każdej z tras upoważnia do uzyskania 1 punktu do odznaki InO PTTK
 3. Na trasie nie wolno korzystać ze zorganizowanej pomocy oraz środków komunikacji innych niż rower na trasach rowerowych.
 4. Na trasie rowerowej można startować na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym (w rozumieniu przepisów prawa rowerowego). Osoby korzystające z takich rowerów nie będą uwzględniane w klasyfikacji, chyba, że udział wezmą minimum trzy takie osoby – w takim przypadku będzie dla nich stworzona osobna klasyfikacja.
 5. Start wszystkich tras poza rekreacyjną odbywa się masowo. Uczestnicy trasy rekreacyjnej będą mogli wystartować o dowolnej godzinie w przedziale podanym w komunikacie technicznym.
 6. Mapy dla tras głównych będą wydawane przy rejestracji w Biurze Zawodów oraz zostaną opublikowane w postaci elektronicznej na co najmniej 24 godziny przed startem.
  Na prośbę przekazaną przez Kapitułę Pucharu w związku z organizacją Mistrzostw Polski w tym roku mapy będą udostępniane dopiero na odprawie.
 7. Punkty kontrolne na trasach głównych będą miały przydzieloną wartość od 0 do 9 punktów przeliczeniowych (PP). Przyporządkowanie wartości do numerów PK zostanie ogłoszone w trakcie odprawy, na pół godziny przed startem poszczególnych tras.
 8. PK w terenie oznaczony będzie płaskim lampionem o rozmiarze A5 z kodem literowo-cyfrowym oraz kodem QR. Położenie lampionu może zostać oznaczone w dodatkowy sposób – na przykład zmywalną farbą lub konfetti. Dodatkowa forma oznaczania PK zostanie podana w komunikacie technicznym.
 9. Zaliczenie PK odbywać się będzie w formie która zostanie podana w komunikacie technicznym.
 10. W przypadku stwierdzenia braku lampionu należy wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania oraz jego autora (selfie, karta startowa w kadrze). W miarę możliwości należy również ten fakt zgłosić telefonicznie lub przez SMS do organizatora.
 11. Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem limitu czasowego każdej z tras. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowane są 3 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
 12. O końcowym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej liczby PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
 13. Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
 14. W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.

Mapy

Mapa w skali co najmniej 1:20000, opracowana w konwencji map do BnO (ISOM2017-2) na podstawie danych pomiarowych LIDAR, OpenStreetMap, bazy BDOT10k, ortofotomapy, baz danych informacji publicznej oraz prac terenowych.

Mapy będą drukowane na papierze wodoodpornym bądź/i zabezpieczone przed wilgocią.

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:

 • zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści,
 • uiściły opłatę startową,
 • przy rejestracji w Bazie Zawodów złożą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznego. Na trasach głównych i trasie TP25 osoby niepełnoletnie nie są uwzględnianie w klasyfikacji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na wszystkie trasy poza rekreacyjną przyjmowane będą elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PMNO.

Zgłoszenia na trasę rekreacyjną przez formularz Google: https://forms.gle/LJEPv2v5BKXYsyZ2A lub w razie problemów poprzez e-mail na adres przejsciesmoka(at)gmail.com

Wpisowe, termin zgłoszeń

Pierwszy termin zgłoszeń – do 3 września (data wpływu wpisowego na konto organizatora to najpóźniej 4 września)

Trasy główne (8h+3h), piesza i rowerowa: 100 zł
Trasa TP25 (piesza): 60 zł
Trasa TP3h (tylko): 30 zł
Trasa TP3h dla zawodników TP25: 10 zł

Drugi termin zgłoszeń – do 24 września (data wpływu wpisowego na konto organizatora to najpóźniej 25 września)

Trasy główne (8h+3h), piesza i rowerowa: 130 zł
Trasa TP25 (piesza): 80 zł
Trasa TP3h (tylko): 35 zł
Trasa TP3h dla zawodników TP25: 10 zł

Zgłoszenia po terminie w miarę dostępnych map – wpisowe płatne gotówką w bazie Rajdu, możliwe niepełne świadczenia.

Trasy główne (8h+3h), piesza i rowerowa: 150 zł
Trasa TP25 (piesza): 100 zł
Trasa TP3h (tylko): 40 zł
Trasa TP3h dla zawodników TP25: 20 zł

Trasa rekreacyjna: 10 zł + 5 zł za każdą dodatkową osobę w zespole, zgłoszenia online do 24 września a potem na miejscu w bazie Rajdu w miarę dostępnych materiałów. Opłata za trasę rekreacyjną uiszczana w Bazie przed startem – nie ma potrzeby robić przelewu.

Zniżki i rabaty

Osoby reprezentujące klub organizatora (KS Hała) oraz kluby, które wspierają organizację zawodów – Klub InO Stowarzysze, Stowarzyszenie Team360 Stopni, oraz warszawską Watahę są upoważnione do zniżki 50% od obowiązujących stawek wpisowego, pod warunkiem zgłoszenia najpóźniej do końca drugiego terminu zgłoszeń. Zapobiegawczo zastrzegam, że rabaty za członkostwo w więcej niż jednym z w.w. klubów się nie sumują!

Mieszkańców Województwa Podlaskiego oraz osoby reprezentujące Siły Zbrojne RP zgłaszające się w drugim terminie obowiązuje wpisowe w takiej samej wysokości jak w pierwszym terminie.

Promocja dla bliskich uczestników tras głównych i trasy TP25 – udział bezpłatny w trasie rekreacyjnej dla 3 osób, każda kolejna – 5 zł!

nr konta do wpłat wpisowego:

Nest Bank 30 2530 0008 2090 1076 0444 0001
Klub Sportowy Hała, ul. Główna 94, 05-555 Rembertów

Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika,
 • gorący posiłek regeneracyjny na mecie w sobotę dla uczestników tras głównych i trasy TP25,
 • coś słodkiego na mecie dla uczestników trasy rekreacyjnej (możliwość wykupienia gorącego posiłku – szczegóły będą podane w osobnym komunikacie),
 • napoje na mecie (w sobotę i niedzielę),
 • dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach
 • inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.

Noclegi

Organizator zapewnia możliwość noclegu w warunkach turystycznych w Bazie Zawodów. Szczegółowe warunki noclegu zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.

Ramowy harmonogram

Piątek:

 • Rejestracja uczestników w Bazie Zawodów, wydawanie pakietów startowych

Sobota:

 • Start pierwszego etapu (pieszy i rowerowy) – godzina 9
 • Start trasy TP25 – godzina 10
 • Starty trasy rekreacyjnej możliwe po wystartowaniu trasy 25km – po godzinie 10
 • Dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski w Maratonach na Orientację (TP50) i trasy TP25.

Niedziela:

 • Start drugiego etapu – godzina 9
 • Dekoracja zwycięzców Rajdu

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w osobnej zakładce.

Dane osobowe i wizerunek

Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora na potrzeby organizacji zawodów i publikowane w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia list startowych oraz wyników. Nie będą one przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do celów niezwiązanych z organizacją zawodów.

Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje, że zdjęcia/filmy wykonane w czasie trwania zawodów zostaną udostępnione w formie galerii internetowej. Uczestnikowi przysługuje prawo do zażądania usunięcia z galerii zdjęć, na których jest widoczny.

Postanowienia końcowe

 • Rajd będzie się odbywał przy normalnym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz na terenach zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
 • W przypadku wypadku obowiązuje (także prawny!) obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia Rajdu opublikowane zostaną w komunikacie technicznym do 27 września 2023 r.